Sê-ri Seki Magoroku

Mỗi lưỡi được chế tạo từ Thép không gỉ 8A và trải nghiệm một Quá trình vát góc 3 làm giảm ma sát với thực phẩm và lưỡi dao.

Lưỡi dao được xử lý với một quá trình vát cạnh đặc biệt.

Giao hàng nhanh chóng. Bảo hành trọn đời. Gia đình làm ăn.

Đọc thêm

x