Dòng Nagare

Các lưỡi dao của sê-ri bao gồm hai loại thép khác nhau, được liên kết với một mảnh thép Damascus có lớp 72. Sự phân lớp phức tạp của hai loại thép tạo ra một lưỡi cắt có sức cắt cực kỳ bền vững.

Đọc thêm

x