Gang Blacklock

Người tiêu dùng không còn phải tự làm gia vị cho các dụng cụ nấu ăn ở nhà. Với Blacklock, chúng tôi đã nướng Ba lớp gia vị trên mỗi miếng để dụng cụ nấu đến không dính tự nhiên, với hương vị đặc biệt và dọn dẹp đơn giản.

Kết quả tương tự như một chiếc chảo gang được yêu thích và sử dụng tốt ngay lần đầu tiên bạn sử dụng nó.

Giao hàng nhanh chóng. Nhà sản xuất bảo hành & bảo hành. Gia đình làm ăn.

x