0

Giỏ của bạn trống trơn

ZWILLING đã phát minh ra quy trình làm cứng băng cho lưỡi FRIODUR® để đạt được độ cứng tối ưu của thép.

Họ cũng đã đưa ra những con dao SIGMAFORGE® được rèn chính xác từ một mảnh thép để tạo ra một hình học hoàn hảo.

Giao hàng nhanh chóng. Bảo hành trọn đời nhà sản xuất. Gia đình làm ăn.

x