Dao rau có một lưỡi rộng hoàn hảo để cắt, thái và thái nguyên liệu cho súp, món hầm và đĩa rau.

Giao hàng nhanh chóng. Nhà sản xuất bảo hành & bảo hành. Gia đình làm ăn.

Đọc thêm