0

Giỏ của bạn trống trơn

Dao rau

Dao rau có một lưỡi rộng hoàn hảo để cắt, thái và thái nguyên liệu cho súp, món hầm và đĩa rau.

Giao hàng nhanh chóng. Nhà sản xuất bảo hành & bảo hành. Gia đình làm ăn.

Đọc thêm

Tải các sản phẩm khác

x