Dòng dao Flash chuyên nghiệp

Nền tảng Tojiro Dòng Flash chuyên nghiệp có lưỡi cắt và rèn các lớp thép 63.

Do lớp thép VG-10 mỏng ở trung tâm, nó cho phép lưỡi kiếm cực kỳ cứng và sắc mà vẫn giữ được tính linh hoạt và sức mạnh.

Theo dõi giao hàng nhanh chóng. Bảo hành đầy đủ & đảm bảo. Gia đình làm chủ.

Đọc thêm

Tải các sản phẩm khác

x