Dao Deba

Dao Deba có một lưỡi kiếm dày và nặng được thiết kế để cắt gia cầm, cá và động vật giáp xác bao gồm tôm, tôm hùm và cua.

Phần gót chân có thể được sử dụng để cắt qua xương nhỏ và sụn của gia cầm.

Giao hàng nhanh chóng. Nhà sản xuất bảo hành & bảo hành. Gia đình làm ăn.

x