Dao đầu bếp là một con dao đa năng được thiết kế để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trái ngược với chuyên về bất kỳ mục đích nào.

Được sử dụng để băm, cắt thịt, cắt rau và cắt các vết cắt lớn. A phải có trong bất kỳ nhà bếp.

Giao hàng nhanh chóng. Nhà sản xuất bảo hành & bảo hành. Gia đình làm ăn.

Đọc thêm