Dao đầu bếp

Dao đầu bếp làsự hoàn hảo đa mục đíchnhà bếp dao, được thiết kế để thực hiện tốt ở một số nhiệm vụ trái ngược với chuyên về bất kỳ mục đích nào.

Được sử dụng để băm, cắt thịt, cắt rau và cắt các vết cắt lớn. A phải có trong bất kỳ nhà bếp.

Giao hàng nhanh chóng. Nhà sản xuất bảo hành & bảo hành. Gia đình làm ăn.


Đọc thêm

Tải các sản phẩm khác

x